Waterloket Urk

Er zijn verschillende technieken om lekkages in de riolering op te sporen, bijvoorbeeld rookproeven. Een gespecialiseerd beijdrijf (loodgieter / installatiebedrijf) kan u hierover adviseren. Neem zonodig contact op met het serviceportaal van de gemeente: telefoon (0527) 68 98 68, of per email.terug