Waterloket Urk

Waar gaat uw klacht/vraag over?
Kruipruimte: bij veel woningen is onder de vloer van de begane grond een ruimte aanwezig waarin oa leidingen liggen; in tegenstelling tot bijv. een kelder heeft de kruipruimte geen gebruiksfunctie en geen bodemafdichting.

terug