Waterloket Urk

Spoel de kraan enkele minuten door. Is de troebelheid verdwenen, dan ging het waarschijnlijk om aanslag uit de drinkwaterleiding die bijvoorbeeld door werkzaamheden is losgetrild.
Is de troebelheid niet verdwenen, of heeft u nog aanvullende vragen?
Neem dan contact op met Vitens,
klantenservice 0900 - 0650.terug