Waterloket Urk

Is het een lozing vanuit een woonschip, recreatievaart of rondvaartboot?
Neem dan contact op met Rijkswaterstaat (0800 - 8002 of via www.rijkswaterstaat.nl)



terug