Waterloket Urk

Het is goed om te weten dat van iedere woning de riolering via een huisaansluiting is aangesloten op het hoofdriool. Dit hoofdriool is in beheer en onderhoud bij de gemeente.
De riolering op eigen terrein is in beheer en onderhoud bij de eigenaar en/of bewoner. De verstoppingen doen zich veelal voor in de huisaansluitingen.

Onderzoek naar de plaats van verstopping
Als er een verstopping optreedt in de huisaansluiting, dan wordt van u als eigenaar c.q. bewoner verwacht dat u het ontstoppingsstuk opgraaft. Het ontstoppingsstuk zit in de aansluitleiding op of in de directe omgeving van de perceelsgrens. Dan zijn er twee mogelijkheden: de verstopping zit op eigen terrein, of de verstopping zit op openbare grond.

Eigen terrein
Indien, na open maken van het ontstoppingsstuk of verwijderen van het deksel, de buis droog blijkt te staan dan zit de verstopping op eigen terrein. In dat geval is het de verantwoordelijkheid als eigenaar/bewoner, deze te (laten) verhelpen.

Openbare grond
Indien de huisaansluitingsbuis, na het open maken van het ontstoppingsstuk of het verwijderen van het deksel vol blijkt te staan dan zit de verstopping in openbaar gebied. In dat geval wordt u geadviseerd contact op te nemen met de gemeente, servicelijn (0527) 68 98 68.
In dat geval wordt de verstopping door de gemeente verholpen en komen de kosten ook voor rekening van de gemeente. De gemeente betaalt uitsluitend facturen waarvoor de gemeente de opdracht verstrekt heeft.
Blijkt echter dat de verstopping veroorzaakt is door verkeer gebruik van het riool dan zijn de kosten altijd voor de eigenaar/bewoners. Denk daarbij aan het doorspoelen van dweilen, luiers, grote hoeveelheden vet, etc.terug