Waterloket Urk

Normaalgesproken is de huisaansluiting van de riolering op eigen terrein de verantwoordelijkheid van de eigenaar. In delen van Urk kunnen ongelijkmatige zettingen optreden. Voor dit gebied wordt een uitzondering gemaakt. Het gaat dan om woningen die gelegen zijn in zettingsgevoelige gebieden. Op de kaart zijn deze gebieden aangegeven. Binnen deze gebieden worden de verzakkingen en breuken in de huisaansluiting vanaf de woning tot de aansluiting op het hoofdriool op kosten van de gemeente hersteld. Mits de oorzaak niet ligt in het verkeerd gebruik. Het betreft hier uitsluitend de vuilwaterafvoer. De werkzaamheden gebeuren uitsluitend in opdracht van de gemeente.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het serviceportaal telefoon (0527) 68 98 68, of per email.terug