Waterloket Urk

  Online grondwaterstanden raadplegen
  Binnen de gemeente Zeewolde zijn op verschillende locaties peilbuizen geplaatst. Met behulp vande peilbuizen wordt de grondwaterstanden gemeten. Vanuit de wijk “Horsterveld” ontvangt het waterschap Zuiderzeeland soms meldingen van grondwateroverlast, vandaar dat het grootste deel van de peilbuizen in deze wijk is geplaatst..

  TNO beheert onder andere informatie over grondwaterstanden, deze gegevens ontvangt TNO van het waterschap, welke de grondwaterstanden meet.

  Het waterschap Zuiderzeeland wil deze informatie over grondwaterstanden delen door middel van het online waterloket. Wanneer u op de webpagina “waterloket” informatie over grondwaterstanden zoekt, wordt u doorgelinkt naar het DINO-loket van TNO.

  Dino loket

  Hoe werkt DINO-loket?
  Via de link komt u bij een kaart van Nederland. Met het menu aan de linkerkant kunt u inzoomen op Zeewolde en uw wijk. Ook kunt u met de muis inzoomen.

  Wanneer u de informatie van een peilbuis wilt raadplegen, dient de pop-up blokkering van uw internetbrowser uit te staan.

  Om grondwaterstanden op te zoeken vinkt u in het menu rechts "Grondwater-onderzoek" aan. De locaties van de peilbuizen worden nu gemarkeerd. Door een peilbuis te selecteren opent u een venster met informatie over de peilbuis. In dit venster staan de grondwaterstanden nog niet. U ziet algemene informatie over de peilbuis:

  Er wordt een nieuw venster in uw internetbrowser geopend waarin de informatie van de opgevraagde grondwaterput in te vinden is. Deze pagina bevat de volgende 4 delen:

  - Locatie: Coördinaten van de peilbuis.

  - Put: Gegevens als nummer, meetdatum en type peilbuis. Door vervolgens op "meer" te klikken krijgt u gegevens over de buizen en metingen op deze locatie:

  - Buizen: Gegevens als meetpunt- en filterhoogte. Op sommige locaties staan peilbuizen op verschillende dieptes. Dit overzicht vindt u hier; ook de maaiveldhoogte van de peilbuis is hier weergegeven.

  - Tijdstijghoogtelijn: Gemeten grondwaterstanden weergegeven in een grafiek.

  U kunt gegevens van een andere peilbuis raadplegen door deze te selecteren. daarvoor moet u het venster met de grafiek eerst sluiten. De andere geopende vensters sluiten daarna automatisch.

  Omrekenen grondwaterstanden beneden maaiveld
  De gemeten grondwaterstanden zijn weergegeven in cm ten opzicht van het NAP. De grondwaterstanden kunt u omrekenen naar grondwaterstanden ten opzichte van maaiveld. Bijvoorbeeld: de gemeten grondwaterstand is NAP -4,52 m (zie scherm “tijdstijghoogtelijn”) en de meetpunthoogte is NAP -3,21 m (zie scherm “buizen”). Dan is de grondwaterstand ten opzichte van het meetpunt 1,31 m (4,52 - 3,21). De hoogte van het meetpunt is vaak ongeveer gelijk aan de maaiveldhoogte.

  Wat zeggen de gemeten grondwaterstanden over grondwateroverlast?
  De grondwaterstanden kunnen op korte afstand (bijvoorbeeld 25 m) behoorlijke verschillen vertonen. De metingen van een peilbuis nabij uw woning geeft alleen inzicht voor de grondwaterstand in uw di-recte woonomgeving.

  Grondwateroverlast kan in uw omgeving optreden wanneer:
  - De gemeten grondwaterstanden in openbaar groen en tuinen regelmatig ondieper zijn dan 50 cm beneden maaiveld.
  - De gemeten grondwaterstanden bij wegen regelmatig ondieper zijn dan 70 cm beneden het niveau van de weg.

  In deze gevallen zullen kruipruimten vochtig zijn of kan er water in de kruipruimte staan.