Waterloket Urk

Water is overal


Als wethouder heb ik onder andere het beheer van de riolering en water op Urk onder mijn verantwoordelijkheid. En daar ben ik trots op. Riolering en water raakt namelijk aan het dagelijkse leven van alle mensen. Water is essentieel voor het bestaan van mens en natuur en is bouwstof voor veel producten. Het valt als neerslag uit de lucht, het vult de vijvers, beken en rivieren en het zit in de grond. Meestal is er voldoende water om in de behoeften te voorzien. Maar bij teveel water ontstaat er overlast, zoals schade aan gebouwen en onder lopen van gebieden. Ook bij te weinig water ontstaan er problemen in de vorm van droge landbouwgebieden en verdroging van de natuur. De aanwezigheid van water lijkt in Nederland zo gewoon: helder water uit de kraan, afval- en regenwater dat netjes naar het riool wordt afgevoerd en weer schoon terugstroomt naar de rivier en bloeiende waterplanten in vijvers. Maar ik kan u vertellen dat dit allemaal niet vanzelf gaat. Achter ons watergebruik gaat een hele wereld schuil van waterbeheer. Dit waterbeheer zorgt er voor dat we schoon drinkwater hebben, dat we droge voeten houden, dat er riolering wordt aangelegd en beheerd en dat de beken, vijvers en sloten schoon blijven.

Alle informatie die er te vinden is over dit onderwerp hebben we voor u verzameld op het waterloket Urk. Hier vindt u alles over riolering, hemelwater, oppervlaktewater, grondwater en drinkwater zoals dat voor de gemeente Urk van toepassing is. De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor vragen op het gebied van water en riolering. Bewoners en bedrijven kunnen dus voor alle zaken die betrekking hebben op water en riolering bij ons terecht.

Ik hoop dat u op dit waterloket kunt vinden wat u zoekt op het gebied van water. Heeft u nog vragen neem dan gerust contact op met het serviceportaal.

Met vriendelijke groet,

Wethouder Geert Post.